معرفی سفیر
ساختار سیاسی

 

ساختارها در نظام کوبا

نظام سیاسی کوبا

 

قوه مقننه: پس از تصویب اولین قانون اساسی سوسیالیستی کوبا در سال 1976، اولین نشست مجلس کوبا نیز در دسامبر همان سال تشکیل شد. تاکنون 9 دوره انتخابات مجلس کوبا و آخرین دوره آن در lمارس  2018 برگزار شد. 

مجلس ملی قدرت خلق کوبا از 612 نماینده از 169حوزه انتخاباتی تشکیل می­شود که با رای مستقیم مردم و برای یک دوره پنج ساله تعیین می­گردند. 49 درصد نمایندگان را زنان تشکیل می­ دهند و 99 درصد نمایندگان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

بررسی لوایح دولت، رای اعتماد به وزرا، انتخاب اعضای «شورای دولت» از جمله وظایف پارلمان است. رئیس شورای دولت (رئیس­ جمهور) نیز به نوبه خود، شورای وزرا (کابینه) و دادستان کل را تعیین میکند. مجلس کوبا سالانه دونشست عادی در میانه و پایان سال دارد، اما کمیسیونهای10 گانه مجلس در طول سال فعالند و تشکیل جلسه م یدهند.

 

قوه مجریه:پس از انقلاب 1959ریاست جمهوری، ریاست شورای وزیران، ریاست شورای دولت و دبیر کلی حزب کمونیست بر عهده فیدل کاسترو بوده و از فوریه 2008، رائول کاسترو، برادر فیدل، ریاست جمهوری و ریاست شورای دولت را برعهده گرفت. در انتخابات اوریل 2018 آقای  میگل ماریو دیاز کانل برمودس به این سمت انتخاب شده است. رئیس جمهور کوبا، ریاست کل قوای مسلح کشوررا نیز برعهده دارد.

کابینه (شورای وزرا)درکوبا شامل رئیس جمهور، معاون اول، 5 معاون رئیس جمهور و 23 وزیر است که بطورغیرمستقیم با آراء مردم انتخاب می شوند.مجلس، اقدام به تعیین اعضای شورای دولت می کند و رئیس جمهور بعنوان رئیس این شورا ، وزرا (شورای وزیران) را منصوب می نماید.

 

قوه قضائیه- دادگاه عالی خلق، بالاترین نهاد قضائی کوبا و دادستان کل، عالی­ترین مقام قوه قضائیه است که توسط رئیس­ جمهور (بعنوان رئیس شورای دولت) تعیین می شود.

 

حزب کمونیست- حزب کمونیست، تنها حزب مجاز به فعالیت درکوباست که از 3 اکتبر 1965 به دستور فیدل کاسترو تاسیس شد و در حال حاضر حدود 800 هزار نفر عضو دارد. از ابتدای تاسیس تاکنون، این حزب 7 کنگره عمومی برگزار کرد و آخرین آن در آوریل 2016 بود.

کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا که رکن اصلی سیاستگذاری در کشور را تشکیل می دهد، وظایف حزب را در فواصل کنگره ها ادامه می دهد و 142 عضو دارد. "رائول کاسترو"، رئیس جمهور، از آوریل 2011 به عنوان دبیر اول (عالی ترین مقام) حزب کمونیست کوبا منصوب شده است. روزنامه گرانما، ارگان رسمی اطلاع رسانی این حزب است.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر